StoreTraffic™

Управлявайте всички стъпки във вашия магазин.

Налични ключови показатели:

  • Брой посетители (влизане/излизане)
  • Брой посетители (деца/възрастни)
  • Външен трафик
  • Връщане в процент
  • Време на престой
  • Изчисляване на площ
  • Завърнал се клиент
  • Брой заетост на живо
  • Преобразуване на продажбите
  • Групово преброяване

Специализирани отчети за StoreTraffic™

Нашият доклад е създаден с мисъл за IT и бизнес сътрудничество. Модулизиран за бързи резултати, мениджърите ще могат да използват неговите четливи данни, за да взема тинформирани бизнес решения.

Как работи

Списък на оборудването

Ние предлагаме решение о тсветовна класа, мощна комбинация от хардуер и софтуер, която позволявана бизнеса да взема решения, базирани на данни

FootfallCam 5D Pro™

FootfallCam 5D Pro™ е специално проектиран да поддържа отчитане на ниска височина на тавана (до 2,1 м). FootfallCam 5D mes, като същевременно запазва производителността си.

Footfallcam Analytics Manager V9™

Софтуер с уеб базиран контролен панел за управление на голям брой броячи и отчети.