Технология за касова дейност с "мултисейфове"

Технология “face to face” за касова дейност в банковите салони, използвана отдавна на запад все по-често намира приложение и у нас.
При тази технология клента не стои прав , разделен с бронирано стъкло от касиера , а е настанен удобно на стол срещу бюрото на банковия служител. Обикновенно банковия служител съвместява и други дейности, което позволява удобно компексно обслужване на клиента. Над 90% от касовите операции са възможни на такива работни места, при много високо ниво на сигурност за служителя и банката с използване на мултисейфове!

Технологията “face to face” при касовата дейност намалява времето за изчакване,
създава удобство за клиента и като цяло дава отлични резултати. Все повече банки в България преминават на тази технология.

Сейфовете използвани при тази технология са два типа:

1. Механичен, с чекмеджета с депозитно пространство с електронна ключалка с „Time delay” програмируемо закъснение на отварянето – пример K11F
2. Електронен мултифункционален депозитен сейф , с много опции за конфигуриране ( брой депозитни чекмеджета, различни вложки в чекмеджетата, различен „time delay” ,
за всяко чекмедже, различен достъп на касиери до различни чекмеджета, работа на двама касиери с един сейф, различен начин на достъп до чекмедже ( ЧИП,ПИН или комбинация),
гарантиране на затваряне на чекмеджето след операцията, невъзможно отваряне на повече от едно чекмедже ( блокира се отварянето на следващо чекмедже до затваряне на отвореното),
няколко вида аларми ( тампер, паник , отврено чекмедже). Предлаганите сейфове популярни като „Мултисейфове” , могат да работят индивидуално, свързани към PC то на касиера ,
и IP мрежова свързаност за мониторинг , даване/отнемане на достъп, блокиране. Сигурността е многократно по-голяма от първия вид, поради факта че наличностите са разпределени в
4 чекмеджета с “Time delay” отваряне , те са гарантирано затворени преди операцията и множество варианти за активиране на Паник аларма при нужда.

Описание на всички системи за сигурност на мултисейфове!

За повече информация: тел 0878 786 986
За оферти: 0878 660577