Mall People Flow™ + Heatmap

Чрез използването на данните, предлагани от FootfallCam Analytic Manager, операторите на търговски центрове могат да използват данни за трафика, за да сравнят ефективността си, да определят ефективността на маркетинговите кампании и да обосноват стойността на търговските площи.

Налични ключови показатели:

 • Брой посетители (влизане/излизане)
 • Брой посетители (деца/възрастни)
 • Външен трафик
 • Връщане в процент
 • Време на престой
 • Завърнал се клиент
 • Брой заетост на живо
 • Преобразуване на продажбите
 • Групово преброяване

Анализ:

 • Тенденция на посетителите
 • Профилиране на пътуването на купувача
 • Планиране н аразпределението на персонала
 • Проследяване на купувача
 • Анализ на трафик потока
 • Анализ на ангажираността на продукта

Специализирани доклади за MallPeople Flow™

Нашият доклад е създаден с мисъл за IT и бизнес сътрудничество. Модулизиран за бързи резултати, мениджърите ще могат да използват неговите четливи данни, за да вземат информирани бизнес решения.

Как работи

Списък на оборудването

Ние предлагаме решение от световна класа, мощна комбинация от хардуер и софтуер, която позволява на бизнеса да взема решения, базирани на данни

FootfallCam 5D Pro™

FootfallCam 5D Pro™ е специално проектиран да поддържа отчитане на ниска височина на тавана (до 2,1 м). FootfallCam 5D mes, като същевременно запазва производителността на своите предшественици.

FootfallCam Centroid™

Добавянена AI видео анализи към вашето съществуващо CCTV. Предупреждение за задачи на работното място и оптимизиране на работния процес. FootfallCam Centroid™ обработва до осем HD видео потока с пълно движение в реално време.

Footfallcam Analytics Manager V9™

Софтуер с уеб базиран контролен панел за управление на голям брой броячи с отчети.

FootfallCam Staff Exclusion Tag™

Перящ се материал от новопо коление. Уникален модел Таг , разпознаваем само отброячите на FootfallCam 3D Plus2™ и 3D Max™. Това изключва всяко лице, носещо Таг-а, да бъде преброено.