Системи за контрол на достъпа
с бъдеще!

kaba-evolo-asdbg-1
Свободата
да организирате
своята работа

 

Модерният живот се характеризира с бързи промени и динамично развитие: Сегментите на бизнеса се разрастват, хората в колектива се увеличават, отделите се разделят, хората се преместват в нови офиси и сгради.
Обикновено това трябва да се случи на следващия ден и обикновено не е предварително планирано. В случаи като тези работата трябва да се свърши без риск за сигурността, бързо, ефективно и без ограничения.

КАВА разбира тези изисквания и разработи система за контрол на достъпа, която дава надежността и възможността за разширяване при всяка ситуация.

Kaba еvolo – цялостен подход
с поглед в бъдещето

Kaba еvolo е нова разработка на stand-alone системата за контрол на досъпа на КАВА, при която е обърнато специално внимание на гъвкамостта, сигурността и възможностите за разширяване в бъдеще.

Възможностите за създаване на различни конфигурации с Kaba evolo са впечатляващи. Тя извежда сигурността приложимостта на системите за контрол на досъпа до ново ниво, като гарантира сигурността на вашата инвестиция. Даването на права за достъп или тяхното разширяване, или ограничаване може да бъде направено лесно и бързо когато се налага. Всички Kaba еvolo компоненти могат да бъдат интегрирани лесно и бързо в съществуващите механични или електронни системи за контрол на достъпа, като online системи за контрол или системи за отчитане на работното време.

kaba-evolo-asdbg-2
kaba-evolo-asdbg-3
Kaba еvolo – лесно решение дори
за сложни организационни структури
Цифрово и удобно

Kaba еvolo е широко обхватна система за контрол на достъпа, която е гъвкава и лесна за управление. С Kaba еvolo Вие едновременно ще спестите време и ще повишите сигурността си. Правата за достъп на всеки се конфигурират директно от вашето бюро. В добавка е възможно да използвате и децентрализирана система за даване на права. Всички следващи или допълнителни модификации могат да бъдат извършени ръчно по всяко време направо върху устройствата на вратите чрез програмиращо устройство. Това ви дава пълна независимост и гъвкавост на управлението.

Сигурност без кабели

Правата за достъп и допълнителна информация се съхранява върху картата за достъп, използвайки Kaba CardLink. С Kaba еvolo правата за достъп могат да бъдат дадени или отнети по един недвусмислен, бърз и лесен начин, използвайки Kaba CardLink – целият процес е индивидуален, гъвкав и в зависимост от областта на приложение. Изгубените карти за достъп не носят риск за сигурността, защото се контролират автоматично от Kaba CardLink.

Предимства на Kaba еvolo

 • Удобна и надежна сигурност без всякакъв риск – дори при загуба на картата за достъп
 • Усъвършенствана електроника позволява приложение в различни области от самостоятелни заключващи системи до системи с контролиран достъп, подходящи за широк кръг от организации.
 • Индивидуални и групови права за достъп (с или без ограничения по време)
 • Бързи и децентрализирани права за достъп по всяко време
 • Многостранност – правилният продукт за всяка конфигурация
 • Адаптивност или интеграция в системи от по-висок клас гарантира дълъг живот на вашата инвестиция.
 • Съществуващите механични заключващи ситеми могат да бъдат интегрирани или подменени много лесно.
Kaba еvolo програмиране

Всички операции са много интуитивни

Изискванията към потребителите могат да се променят бързо и ефективно, използвайки лесната за използване концепция Kaba еvolo. Вида на програмиране зависи от потребителя: при прости системи правата за достъп могат да се програмират или изтриват директно върху устройствата. Компютърно базирана система за контрол на досъпа е препоръчителна за сложни заключващи системи с голям брой потребители – мощния и лесен за използване КЕМ софтуер се използва в този случай. Този софтуер не само управлява компонентите на Kaba еvolo, но едновременно с това може да управлява и съществуващите механични заключващи системи.

Концепцията Kaba CardLink

Ограничени във времето, индивидуалните права за достъп могат да бъдат съхранени в картите за достъп, използвайки Kaba CardLink. Независимо дали достъпа до вратите в сградата се контролират online (чрез кабел) или чрез индивидуални устройства на вратите (без кабел), те могат да се контролират с една и съща карта. Цялата система се управлява централно.

kaba-evolo-asdbg-4

Модулната система
Kaba еvolo!

Основни възможностти на системата Kaba еvolo

 • Неограничен брой потребители за всяка врата
 • Групови права на досъп: до 512 групи (съдържащи потребители или врати) могат да създадени и ясно структурирани. Неограничен брой карти за достъп могат да бъдат програмирани бързо и ефективно.
 • Индивидуални права: карти за достъп с индивидуални времеви прозорци за достъп могат да бъдат създадени например за почистващия персонал или временни работници.
 • Запазени права: правата за достъп могат да бъдат направени със специфично начало и крайно време (дата и време от деня), като например за посетители.
 • Проследяемост на досъпа: съхраняват се до 200 събития за врата (тази възможност може да бъде временно спряна).
 • TimePro функция:
  • Дневни/нощни времеви профили: вратите могат да бъдат програмирани по такъв начин, че да бъдат достъпно свободно през определено време.
  • Офис функция: оторизираната медия за достъп може да отвори вратата, която след това се затваря автоматично в предварително определено време.
 • До 15-дневни времеви профила, всеки с 12-времеви порзореца могат да бъдат програмирани в една система.
 • До 20 почивни блока и 2 отрязъла от 32 оредварително определени дни могар да бъдат програмирани в една система.
kaba-evolo-asdbg-7
kaba-evolo-asdbg-9
Всичко е под контрол
с използването само на тази програма

 • Списък за достъп (whitelist) и Kaba CardLink функционалността за електронните компоненти (digital cylinder, fitting and reader)
 • Конфигуриране на прарата за достъп
 • Управлението на картовите медии
 • Управлението на системата и потребителите
 • Преглед и оценка на случващите се събития
 • Вградени интеграционни възможности
 • Всички Kaba evolo компоненти могат безпроблемно да се интегрират в съществуващата софтуерна среда, използвайки
 • Kaba CardLink. Независимо дали имате онлайн система за контрол на достъпа или система за отчитане на работното време – подобрения и промени могат да бъдат направени без допълнително поставяне на кабели.

Това е само един кратък поглед в новия свят на Kaba evol. Свят характеризиращ се със сигурност, гъвкавост и запазване на вложените инвестиции за дълго време, докато в същото време предлага ненадминато ниво на простота и лекота в използването.

 

Kaba evol – опознайте новия свят на системите за контрол на достъпа.