Технология за броене на хора "Footfallcam"

АККОН СД България ООД е оторизиран партньор за България на Footfallcam UK – глобален лидер на системи за броене и анализ клиентопотока в различни обекти и до 100 метра радиус от тях .

Ние извършваме проектиране, доставка, инсталиране и поддръжка на системите за достигане на постижимата в измерванията точност от 95+%

Изтеглете брошурата

Стъпки по внедряване на тази система:

 1. Устройството ( 3D специализирана камера с вграден Wifi модул) се монтира над преминаващите хора във входното пространство на обекта за измерване, като е необходимо само един кабел за интернет свързване до точката на монтаж. Захранването на устройството става по същия кабел (PoE).Мястото на инсталацията има решаващо значение за постигане на максималната точност на измерването и се проектира от нас много внимателно.
 2. Следва параметризиране настройка и присъединяване на устройството към облачния сървър от наши специалисти.
 3. След свързването на хардуера със софтуера започва броенето и събиране на данни , но се извършва отдалечена верификация от специалисти на производителя обичайно до седмица след присъединяването. Издава се протокол за верификацията заедно с установената точност .
 4. Първият месец се извършва автоматично калибриране и настройки на цялото устройство и особено Wifi модула.
  Клиента вижда събрани данни още на следващия инсталацията ден но гаранцията , че всички данни ше са коректни е едва след 28 ден.

 

Какво ще узнаете след внедряването :

 1. Броя проминаващи хора пред обекта ви по часове , за ден , седмица, месец дори година.
 2. Какъв процент от преминаващите са посетили обекта за ден, месец.
 3. Колко посетители са посетили обекта за определен ден (месец) и тяхното разпределение по часове. Децата могат да се изключат от броенето.
 4. Колко време са прекарали посетителите в обекта ви.
 5. Колко от посетителите на обекта са се върнали отново.
 6. Колко хора има в обекта ви в реално време. Функцията е особено полезна в кризата COVID 19.
 7. Ако имате няколко обекта ще получавате информацията на едно място за всичките и възможност за проследяване на миграция на клиенти от един ваш обект към друг.
 8. При повече обекти ще можете да сравнявате данните между тях и правите анализ за ефективност.
 9. Ще разберете с точност натоварването на обекта по часове и дни , за да оптимизирате персонала.
 10. Софтуерът след събиране на достатъчно данни ще ви изчисли и предложи оптимизация на работното време заедно с прогнозен ефект.
 11. Ако обекта ви е голям с допълнителни устройства може да проследявате струпването на опашки за отделни работни места с цел оптимизация на почивките на персонала, както и нуждата от допълнителен.
 12. Зоново проследяване на движението на клиентопотока.
 13. Проследяване задържането на клиенти в една или друга зона ще ви даде реална представа за интереса на хората към едни или други стоки , картини или просто най ефективни пространства в обекта.
 14. За многоетажните обекти ( например МОЛОВЕ) , ще можете да проследявате и движението на потока между етажите , ефективност на определени пространства , интереса на клиентите към отделни обекти и дори събития.
 15. Измерване на ефекта от рекламни кампании и събития
 16. И много други възможности.

Бюджет

Разхода за цялата процедура – оглед, проектиране, хардуер, софтуер, инсталация и внедряване с 12 месеца гаранция и поддръжка не надхвърля 2000 лв без ДДС за един обект с един вход , без опции ( зони, опашки, вътрешно обектово проследяване на клиентопотока ).

Срок за внедряване.

Срока за внедряване е до 5 работни дни , при оборудване на склад и 15 раб. дни ако оборудването се доставя от UK.

Гаранция:

Гаранцията на хардуера от производителя е 12 месеца, с опции за удължаване до 5 години. Безплатна поддръжка в допълнение към гаранцията на хардуера се предоставя от ASD BG за 12 месеца с покритие терииторията на цяла България.

Документи и информация линк!

 

Запитвания : footfallcam@akkon-bg.com , 0878660577